Hedeflerimiz

Şirketimizin öncelikli hedefi yerli pazarda markamızı tanıtarak 2 yıl içerisinde %40’lık bir pazar payına sahibi olmak ve bunu zamanla artırmak, Üretim kapasitemizi pazarda edinilen pay doğrultusunda 4 katına çıkarmak ve teknolojimizi sürekli geliştirmek, Yerli pazardaki hedefe ulaştıktan sonra yurtdışında düzenlenen etkinliklere katılarak uluslararası alanda markamızı tanıtıp ihracata başlamak üretimimizin %40’ını ihraç etmek, Müşterilerimize her zaman aynı kalitede ürün sunarak tam bir güven ortamı oluşturmak, müşteri memnuniyetini %80’e çıkarmak ve bu seviyede tutmak, Yılda en az 2 eğitim düzenleyerek sürekli bir gelişme ortamı sağlamaktır.