Gıda Güvenliği Politikamız

Ürünlerimizin hammadde temininde, işlenmesinde, depolanmasında ve tüketimine kadar giden tüm süreçte gıda güvenliği gereklerinin tümünü yerine getirmek, Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak, Kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak ve bu amaçla prosedür ve talimatları uygulamak, Tüm personelimizi gıda güvenlik politikasından haberdar ederek paylarına düşen sorumlulukların bilincinde olmalarını sağlamak, Personelimizin gıda güvenliği konusunda gerekli eğitimi almasını sağlamak, Tedarik zincirinin her aşamasında insan sağlığını ön planda tutarak ürün güvenliğinin ve kalitesinin korunmasını sağlamak, Ulusal ve uluslar arası mevzuatlara uymak, Değişen tüketici ve pazar ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirmektir.